امروز: پنجشنبه 9 بهمن 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

مقاله الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک

مقاله الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاکدسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 24 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3965 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 110

کل مطلب 110 صفحه متن اصلی 94 صفحه فایل اجرایی Word فونت بلوتوس 14 فاصله خط 115

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

فصل اول: مبانی شبكه­های بی سیم

1-1- مقدمه........................................................................................... 1

1-2- مبانی شبكه های بی سیم...................................................................... 2

1-3- انواع شبكه های بی سیم....................................................................... 3

1-3-1- (WLANS(Wireless Local Area Networks:.................................................. 3

1-3-2- (WPANS(Wireless Personal Area Networks:.............................................. 3

1-3-3- ( WMANS(Wireless Metropolitan Area Networks: ................................... 3

1-3-4- (WWANS(Wireless Wide Area Networks :................................................ 3

1-4- شبكه های بی سیم، كاربردها، مزایا و ابعاد............................3

1-5- روش های ارتباطی بی سیم........................................................... 5

1-5-1- شبكه های بی سیم Indoor :.......................................................... 5

1-5-2- شبكه های بی سیم Outdoor :............................................................ 6

1-6- عناصر فعال شبكه های محلی بی سیم..................................................... 7

فصل دوم: شبكه‌های Ad Hoc

2-1- تقسیم‌بندی شبكه‌های بی‌سیم............................................................................... 11

2-2- مروری بر پروتكلهای مسیریابی در شبكه‌های MANET........................................ 14

2-2-1- لگوریتمهای مسیریابی مسطح................................................................ 15

2-2-1-1- پروتكلهای مسیریابی Table Driven    ....................................................... 15

2-2-1-2- پروتكلهای مسیریابی on-Demand ............................................................. 18

2-2-2- الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی................................................... 26

2-2-2-1- مفهوم خوشه‌یابی.................................................................. 28

2-2-2-2- مزایای استفاده از خوشه‌یابی ..........................................................29

2-2-2-3- الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر خوشه‌یابی ........................ 31

فصل سوم: عناصر مورد استفاده جهت شبیه‌سازی شبكه‌های MANET

3-1- تكنولوژی بی‌سیم مورد استفاده در شبیه سازی شبكه های Ad Hoc......................... 35

3-2- مدلهای تحرك................................................................................................... 39

3-2-1- مدل‌های تحرك تصادفی................................................................................. 40

3-2-2- مدل تحرك با وابستگی لحظه‌ای ..................................................................... 42

3-2-3- مدل تحرك با وابستگی فضایی........................................................................ 43

3-2-4- مدلهای تحرك با محدودیت جغرافیایی............................................................ 44

3-2-5- خصوصیات مدل تحرك Random Waypoint.................................................. 44

3-3- ابزار شبیه‌سازی.................................................................................................. 47

فصل چهارم: خوشه یابی

4-1- مروری بر الگوریتمهای خوشه‌یابی....................................................................... 52

4-2- پارامترهای كارایی در روشهای خوشه‌یابی............................................................. 59

4-3- الگوریتم خوشه‌یابی پیشنهادی.............................................................................. 61

4-3-1- گره‌های همسایه............................................................................................. 63

4-3-2- شکل گیری خوشه‌ها....................................................................................... 64

4-3-3- پیکربندی مجدد خوشه‌ها................................................................................. 67

4-3-4- ارزیابی کارایی............................................................................................... 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری........................................................................................................ 87

5-2- پیشنهادات......................................................................................................... 87

مراجع........................................................................................................................ 90


فهرست اشکال

شكل (2-1)  مثالی از شبكه‌های دارای زیرساخت..................................12

شكل (2-2) نمونه‌ای از شبكه‌های فاقد زیر ساخت.................13

شكل (2-3) تقسیم‌بندی پروتكلهای مسیریابی شبكه‌های MANET.............................. 15

شكل (2-4) (الف) ارسال RREQ  در الگوریتم AODV................................................ 19

شكل (2-4) (ب) ارسال RREP در الگوریتم AODV.................................................... 20

شكل (2-5) (الف)  ارسال درخواست مسیر در الگوریتم مسیریابی DSR......................... 23

شكل (2-5) (ب) ارسال پاسخ درخواست مسیر در الگوریتم مسیریابی DSR  ................. 23

شكل (2-6) افت گذردهی در یك شبكه بی‌سیم نمونه با افزایش تعداد گره‌های شبكه........ 25

شكل (2-7) شبكه مجازی ایجاد شده در یك شبكه MANET با استفاده از ... ................. 27

شكل (2-8) مثالی ازخوشه‌یابی  در شبكه Ad Hoc........................................................ 29

شكل (2-9)  خوشه‌یابی در ساختار لایه‌ای..................................................................... 30

شكل (2-10) مثالی از الگوریتم مسیریابی CGSR.......................................................... 32

شكل (2-11)یافتن مسیر در الگوریتم CBRP................................................................ 33

شكل (3-1) زمان‌بندی ارسال بسته در استاندارد IEEE 802.11....................................... 37

شكل (3-2) تخمین مدت زمان اشغال خط با استفاده از RTS/CTS................................. 38

شكل (3-3) مثالی از محدودیت IEEE 802.11 MAC................................................... 39

شكل (3-4)  تقسیم‌بندی مدلهای تحرك شبكه‌های Ad Hoc........................................... 40

شكل (3-5) الگوی حركتی یك گره متحرك در مدل Random Waypoint...................... 41

شكل (3-6) مدل تحركی RPGM................................................................................ 44

شكل (3-7) تغییر متوسط سرعت با گذشت زمان در مدل تحرك Random Waypoint..... 46

شكل (3-8)  تغییر تعداد متوسط گره‌های همسایه با گذشت زمان در ... .......................... 47

شكل (3-9)  مراحل شبیه‌سازی از دید كاربر NS-2........................................................ 49

شكل (4-1) خوشه‌یابی به روش Lowest-ID................................................................ 52

شكل (4-2) پارامتر تحرك تعریف شده در MOBIC..................................................... 54

شكل (4-3) توان دریافتی هنگام دریافت بسته از گره‌های همسایه................................... 55

شكل (4-4) مثالی از 2-hop Dominating Set............................................................... 56

شكل (4-5) مثالی از تشكیل خوشه‌ها در روش max-min.............................................. 58

شكل (4-6) ساختار پیاده‌سازی شده جهت خوشه‌یابی.................................................... 61

شكل (4-7)  آرایش بسته‌Beacon ............................................................................... 62

شکل (4-8) مثالی از خوشه‌یابی دوگامی در یک شبکه Ad Hoc..................................... 66

شکل (4-9) الگوریتم اجرائی در یک سرگروه با دریافت یک Beacon............................. 67

شکل (4-10) الگوریتم اجرائی در یک گره عادی که Cluster-Agent خود را ... .............. 68

شكل (4-11)  مثالی از عملكرد الگوریتم در حالت مفقود شدن Cluster-Agent............... 70

شکل (4-12) الگوریتم اجرائی در گرهی که در CH مربوط به ... ................................... 71

شكل (4-13)  مثالی از عملكرد الگوریتم در صورت تغییر CH در Cluster-Agent ......... 73

شکل (4-14) تعداد متوسط خوشه‌های ایجادشده برحسب تعداد گره‌های موجود درشبکه... 76

شکل (4-15) طول عمرمتوسط Clusterهای ایجادشده برحسب تعداد ... ......................... 77

شکل (4-16) مدت متوسط عضویت گره‌ها در خوشه‌های ایجادشده................................. 78

شكل (4-17) تاثیر Connectivity برروی تعداد خوشه‌های ایجاد شده ... ........................ 80

شكل (4-18) تاثیر سرعت و Connectivity بر طول عمر خوشه‌ها................................... 81

شكل (4-19) تاثیر سرعت گره‌ها بر طول عمر خوشه‌ها................................................... 82

شكل (4-20) تاثیر Connectivity بر تعداد خوشه‌های ایجادشده ... ................................ 84

شكل (4-21) تاثیر Connectivity بر تعداد تغییر خوشه‌ها در سرعت 20 متربرثانیه............ 84

شكل (4-22) تاثیر سرعت گره‌های متحرك برروی تعداد تغییرات خوشه‌ها ... ................. 85

فهرست جداول

جدول (4-1) پارامترهای مدل تحرك مورد استفاده درشبیه‌سازی...................................... 74

جدول (4-2) مقادیر RXThresh و CSThresh مورد استفاده در شبیه‌سازی....................... 79

جدول (4-3) پارامترهای شبیه‌سازی جهت بررسی اثر Connectivity............................... 80

جدول (4-4) پارامترهای شبیه‌سازی جهت مقایسه با LCC و MOBIC........................... 82

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

خرید

برچسب ها : الگوریتم مسیریابی , خوشه یابی , ادهاک , شبکه های بی سیم , مقاله , IT , کامپیوتر , نرم افزار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر