امروز: شنبه 9 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

دانلود تحقیق لزوم مراقبت از پارک های کوهستانی

دانلود تحقیق لزوم مراقبت از پارک های کوهستانیدسته: محیط زیست
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

كوهستان دارای ویژگیهایی كه باید حفاظت گردند این ویژگیها قبلا آورده شدند در اینجا به عنوان یادآوری می توان مواردی چون مناظر شكوه كیفیت طبیعت بكر ، حیات وحش و فصلهای توریسم و جوامع و فرهنگ محلی و دیگر ارزشهای فیزیكی ، بیولوژیك وكیفیتهای مناظر آنهاست

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

كوهستان دارای ویژگیهایی كه باید حفاظت گردند این ویژگیها قبلا آورده شدند در  اینجا به عنوان یادآوری می توان مواردی چون مناظر شكوه  كیفیت طبیعت بكر ، حیات وحش و فصلهای توریسم و جوامع و فرهنگ محلی و دیگر ارزشهای فیزیكی ، بیولوژیك وكیفیتهای مناظر آنهاست .

رهنمودهای ارائه شده در كتاب راهنمای آماده سازی مناطق حفاظت شده كوهستانی از آن جهت مناسب برای پاركهای كوهستانی نیز میباشد . این پاركها اولا محیطی طبیعی و فارغ از ساخت و سازهای سنگین می باشند و از طرفی در این تحقیق ، تاكید ، بر منظر سازی طبیعی در این پاركها می باشد لذا حفظ كیفیات طبیعی و فرهنگی این پاركها اهمیت می یابد مطالب ارائه شد. كه ذكر آنها در اینجا مفیده فایده می باشند. در سه بخش حفاظت  ، آب و خاك مدیریت منطقه جهت كاهش اثرات فیزیكی و بیولوژیكی و مدیریت برای تامین نیاز بازدید كنندگان می باشد .  و در صورت تاكید بر مدیریت و حفاظت در كلیه قسمتها مشهود است . این دستور العمل نوع اقدامات لازمه را ذكر نموده اند .

در ذیل به رهنمودهایی چند در مورد هر كدام از این بخشها اشاره می شود . جهت اطلاعات بیشتر خوانندگان می توانند به منبع .... مراجعه نمایند .

  • حفاظت آب و خاك :

تغییر و تبدیل پوشش گیاهی در اثر فعالیتهای انسانی و تغییر كاربری زمین عموما باعث افزایش فرسایش و  در نتیجه رسوب می گردد . بار سنگین رسوبات پیامدهای زیان باریدیگری چون به خطر افتادن حیات آبزیان ، محدود كردن استفاده انسان . سیلاب ، تغییر رژیم رودخانه و محیط زیست دریایی است و به تبع آن بر زندگی انسان و حیات وحش تاثیر می گذارد .

رهنمود 1 – جنگلهای ابری در به دام انداختن آبهای پنهان بسیار مهم هستند . لذا جلوگیری از پاك ترا شی آنها و حفاظت آنها بایید مد نظر قرار گیرد .

رهنمود 2- بررسی مناطق شیب دار برای تعیین اینكه چه بخشی از آنها دارای فرسایش سطحی و لغزش خاك هستند و می توانند جریان آبهای سطحی را به خطر بی اندارند ضروری است. این بخشها  مناطق حساس بود و استفاده از آنها ممنوع یا با اقدامات شدید حفاظتی  است .

رهنمود3- تدوین و دستورالعملهایی از جنگلهای كوهستانی تحت بهره برداری برای قطع و استعمال جهت به حداقل رساندن صدمات وارده به آب و خاك و اجرای دقیق دستور العملها موجود می باشد .

رهنمود4- برای تثبیت اراضی فرسایش یافته روشهای زیادی اعم از بیولوژیك و مصنوع به عنوان بخشی از مدیریت تثبیت منابع رسوب  باید مورد توجه قرار گیرد .

رهنمود5- طراحی پلها ،نهرها ، آب گذرها ، و گذرهای مرتبط با جاده باید بر اساس اطلاعات صحیح هیدرولوژیكی طراحی شده و در صورت عدم وجود اطلاعات فاكتور ایمنی مد نظر قرار گیرد .

مدیریت منطقه جهت كاهش اثرات فیزیكی بیولوژیك  :

استفاده از مناطق كوهستانی باعث تغییراتی در آنها است كه باید با اهداف مدیریتی منطقه سازگار باشند . تعیین حدود دامنه تغییرات نیازمند پژوهش است . بعضی از عوامل موثر در این حدود ظرفیت برد ، ظرفیت پذیرش اجتماعی جوامع  محلی می باشند در این خصوص ،یكسری دستورالعمل در مورد عواملی نظیر حریق ، فشردگی ، كوبیدگی و سایر صدمات فیزیكی بر پوشش گیاهی و خاك ، آلودگی  ، دفن مواد زائد ، گونه های غیر بومی ، پراكندگی گیاهان و جانوران بیماری زا و پاتوژن ، استفاده از هیزم و هلیمه .، احداث ساختمان ، چرای دام و استفاده سنتی از منابع وجود دارد . در ذیل به مواردی چند اشاره می شود . 

رهنمود 1- اقدامات در مورد اقدامات حریق  :

از ایجاد حریق های باز به طور كلی اجتناب شود یا در دوره هایی باشد كه خطری ندارد و سپس آن را در محل حریق كنترل و محدود كرد .

ـ در مناطق دور افتاده كوهستانی تنها باید از اجاقهای هیزمی استفاده شود .

ــ برای مدیریت و اطفا حریق  بایدآموزشهای لازم ، تجهیزات و بودجه كافی پیش بینی شود .


پوشش گیاهی :

رهنمود 1- پوششهای طبیعی پایدار هر جا كه لازم باشد باید مورد استفاده قرار می گیرند.

رهنمود 2- به عنوان اصل كلی باید استفاده از وسایل نقلیه موتوری در منطقه كوهستانی و ایجاد مسیر برای آنها جلوگیری شود  مگر اینكه به طور خاص در طرحهای مدیریت مصوب در نظر گرفته شده باشند .

رهنمود 3- برای ریشه كنی هر نوع گونه غیر بومی كه در اثر كوبیدگی یا اقدامات اصلاحی در مناطق تخریب یافته مستقر شده اند ، باید تلاشهای آگاهانه صورت گیرد .

آلودگی دفع مواد زائد :

رهنمود 1- قانون (( بسته بندی كن   ، بسته بندی را خارج كن )) باید به وسیله آموزش و پشتوانه اجرائی عینیت پیدا كند .

رهنمود 2- در مناطق تمركز و كانونهای تجمع مرم باید دستشویی های كافی فراهم شود و پس مانده هایا به خارج انتقال یابند یا طوری تصفیه شوند كه از نظر زیست محیطی مشكلی نداشته باشند.

زیستمندان غیر بومی :

رهنمود 1- از آنجا كه گونه های  غیر بومی از طریق بازدید كنندگان و توریستها وارد میشوند ، لذا آموزش آنها درباره پیامدهای گونه های بیگانه و غیر بومی بسیار حیاتی است .

رهنمود 2- معرفی هر گونه گیاهی و جانوری یا كولتیوارها كه احتمال دار گونه های مهاجم باشند باید به طور كلی ممنوع گردد .

شكار :

رهنمود 1- شكارگونه های بومی باید در منطقه ممنوع گرددجز در مواردی كه مردم كوه نشین ساكن به طور سنتی  دارای حق شكار باشند .

رهنمود 2- شكار گونه های غیر بومی كه تبدیل به آفات شده اند باید حمایت و ترغیب شوند .

احداث ساختمان :

رهنمود 1- به طور كلی باید تا حد امكان تلاش شود كه ساختمان جدید كمتر ساخته شود به علاوه با ماهیت كوهستانی همخوانی داشته باشد .

رهنمود 2- طرح و ساختار ساختمان باید با وضعیت زیست محیطی همخوانی داشته باشد . ساختمانها باید با محیط زیست كوهستان و ساختارهای سنتی منطقه كاملا تناسب داشته باشند .

رهنمود 3- برای اصلاح و بهبود هر گونه اثرات منفی و فیزیكی زیباشناختی حاصل از احداث ساختمان در خدمت طرح ساختمان باشد كه باید اقدامات لازم انجام بگیرد .

استفاده سنتی از منابع گیاهی :

كوهها منابع زیادی در خود دارند كه به طور سنتی مورد بهره برداری مردم محلی قرار می كیرند. الوار ، چوب هیزمی ، بامبو ، علوفه ، كل ، خاك ،‌و انواع گیاهان خوراكی ، داروئی ، و تزئینی از جمله منابع شناخته شده كوهها به شمار می روند . استفاده بی رویه و صنعتی از این منابع میتواند كوهستان را تهی و تخریب نماید .

رهنمود 1 – استفاده سنتی و پایداراز منابع  باید مجاز باشد از طریق پژوهشهای لازم و حمایت مدیران مناطق می توان پایداری هر نوع فراورده ای را تضمین نمود .

رهنمود 2- جمع آوری چوب برای هیزم و تامین سوخت باید از چوبهای افتاده و مرده صورت گیرد . بهر ه برداری از درختان زنده و سرپا زمانی مجاز است كه :

 كه اولا محدود به مناطق خاصی باشد .

ثانیا پایداری آن تضمین گردد.

ثالثا ضرورت آن تایید شود .

مناظر :

اثرات فعالیت انسان بر كوهها ( راهها .. ساختمانها ، پس مانده ها ) اغلب ماندگار و چشمگیر است . بسیلری از بخشهای مناطق كوهستانی به دلیل زیبایی ، آرامش و سكوت بسیار ارزشمند هستند . اثرات بهره برداری نادرست ، احداث سساختمان ، طراحی یا مكان گزینی نامناسب می تواند به شدت ارزشهای زیبا شناختی مناظر و چشم اندازهای كوهستان را تحت تایر قرار دهد .نوع یا استقرار هر گونه تسهیلات باید به طور موزون و هماهنگ با چشم انداز فیزیكی و فرهنگی كوهستان انجام گرفته و با طبیعت كوهستان همخوانی داشته باشد .

رهنمود 1- تسهیلات باید بر اساس طراحی و مكان گزینی اصولی احداث شوند و برای هماهنگی با سبك ابنیه جوامع كوهستان حتما باید از مواد و مصالح طبیعی استفاده شود .

رهنمود 2- بین سودمندی فنون بكار گرفته شده باید اجتناب شود . در حفظ و حراست از منطقه  ( مانند پیاده روهای تخته كوبی شده ) و پیامدهای بصری آن باید تعادل وجود داشته باشد .

رهنمود 3- از احداث ساختمانها در افق دید باید اجتناب شود . جز در مواردی كه احداث آنها برای ایمنی ضروری است . ( مانند كلبه های كوهستانی و پناهگاهها ) این اصل باید در تمام گستره  كوهستان  رعایت شود .

رهنمو 4- كلیه تسهیلات باید در زیر دار مرزها و خط فرضی درختان احداث شوند .

رهنمود 5- حاشیه راههای دسترسی ، كوره راهها و مسیرهای جدید باید درختكاری شده و از گونه های گیاهی بومی استفاده شود .

رهنمود 6- چنانچه ساختمانی برای مدت طولانی لازم نباشد باید بیدرنگ از منطقه خارج شود .

رهنمود 7- ثمر بخشی طرح ، مكان گزینی و احداث ساختمانها  باید بر اساس آرا و نظرات بازدیدكنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد .

مدیریت  نیاز بازدیدكنندگان :

از آنجا كه كوهها ویژگیهایی منحصر به فردی دارند و لذا مورد استفاده تفرجی واقع می گردند و تفراج نیاز به كوهستان اثراتی می گذارد بنابراین تفرج در كوهستان باید تحت تاثیر مدیریت قرار بگیرد تا ارزشهای ویژه آنها تهدید نشوند . هر چند كه تعادل دقیقی باید بر قرار باشد تا تجربه تفریحی بازدیدكنندگان تضعیف نشود .

رهنمود 1- سیاستها و استراتژیها باید ارزشهای ویژه تفریحی كوهها را به حساب آورده و محترم بشمارند . به ویژه ارزش كیفیت مناطق بكر و مهار نشده و فرصتهایی را كه برای چالش ، خود سازی و تفرج این گونه چشم اندازهای بكر و شگفت آور فراهم می كنند باید در این سیاستها و راهبردها مد نظر قرار گیرند. یكی از راههای مهم حفاظت این ارزشها كنترل ورود و دسترسی به این مناطق است . در مواردی كه ضروری باشد باید شمار باردیدكننده ها محدود گردد.

رهنمود 2- پیاده روها باید با دوام ساخته شوند و باید طوری طرح ریزی شوند كه به حفاظت كمك كرده و یا در تكمیل نیازهای حفاظتی عمل كنند . به علاوه باید ایمنی و تجربه تفریحی بازدیدكنندگان را در كیفیتی بالا عرضه كنند . عموما قبل از اینكه راهها  و مسیرهای جدیدی باز بشوند باید از راههای موجود استفاده كرد ، مگر اینكه احداث راههای جدید ضروری باشند .

رهنمود 3- اردوگاهها  یا پیاده روهایی كه در اثر استفاده فرسوده یا تخریب یافته اند باید بسته شوند و با تناوب استفاده  ، فرصت پیدا كنند خود را ترمیم و احیا كنند .

رهنمود 4- با پیاده روی در منطقه فرصتهای زیادی برای دیدن و كشف كردن به وجود می آید . بدیهی است كه هر یك از محیطها ، تسهیلات و فصول مختلف با درجه متفاوت دسترسی زمینه ساز این فرصتها هستند برخی از بازدیدكنندگان مسیر های نشانه گذاری شده . مسطح ،‌ كف سازی شده و محیط های ایمن را ترجیح می دهند . در حالی كه گروهی دیگر ممكن است از محیط های دست نخورده با كمترین آثار و علائم راهنمایی نظیر نشانه ها ،‌ تریلها و پیاده روهای مشخص لذت ببرند .

رهنمود 5- بهر حال در مورد خطرات غیر منتظره و به حداقل رساندن میزان خطر از نشانه گذاری باید عموما برای اعلام هشدار به بازدیدكنندگان استفاده نمود .

رهنمود 6- برای فراهم آوری زمینه مسافرت امن راهها و سایر اشكال دسترسی باید همراه با سطح قابل قبولی از پیامدهای زیست محیطی تعیین شوند . ( بعنوان مثال از مسیر های نرده دار یا با دیواره حائل نباید استفاده كرد مگر اینكه مطلقا ضروری تشخیص داده شود ) .

فایل ورد 60 ص

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : لزوم مراقبت پارک های کوهستانی , کوهستان , حفاظت از پارک , راهبردهای لازم جهت مراقبت از پارک کوهستانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر