امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

گزارش كارآموزی حسابداری شهرداری

گزارش كارآموزی حسابداری شهرداریدسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 113

تهران كه از سال1210 هـ ق آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت كه كمتر كسی چنین تصوری برایش ممكن بود تهران امروز كه به عنوان یكی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های كمی سراغ دارد

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

پیشگفتار

تهران كه از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت كه كمتر كسی چنین تصوری برایش ممكن بود. تهران امروز كه به عنوان یكی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های كمی سراغ دارد.

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار كهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداكثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، كمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسكونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری كه درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.

اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالك صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود كه شهرداری معنا پیدا كرده و آغاز به كار كرد. كه در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد كریم خان مختار السطنه بوده است.

جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یك مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می كرد.

كار توسعة شهر با ویران سازی با روی كهن، و پر كردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و كندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا كشید. تهران جدید یكباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه كیلو متر به نوزده كیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی كه با افزوده شدن زمینهای تازه در كار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر كهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشكلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریكی و پرپیچ و خمی كوچه ها و معابر، تاریك بودن آنها در شب، خاك آلود بودن در فصلهای خشك ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشكلات بسیار دیگر همچنان در بخش كهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپاركها و میدانها ی جدید چون پارك ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارك و عمارت اتابك ، پارك امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یك شهر تازه بخشید.

همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تكیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و كامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.

درفاصلة سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید كه از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود.

روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی كه در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلكه آنچه در طول سدة سیزدهم واوایل سدة چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد.


نقشه های تهران

نخستین نقشه برداری فنی از تهران یك سال بعد از توسعة شهر یعنی از سال 1285
هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسة‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملك مأمور انجام این كار گردیدند. كار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همكاری گروههای متفاوت در فاصلة سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. كه نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت.

بررسی نقشة عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پاركها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات كم تراكم از نظر ساختمانی را به خوبی آشكار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، كه گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است.

گذشته از این نقشة جامع ، نقشه های دیگر كه نمایانگر شهر تهران و حومة آن است، و نقشه ای كه ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته  تهران به گسترش امروز رسید و به 22 منطقه تقسیم شد است.

كه منطقه 5 شهرداری تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان یكی از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون كن، اكباتان ، جنت‌آباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در این منطقه سكونت دارند.


تعریف حسابداری

حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی كه در حال حاضر مورد قبول اكثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:

آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یك موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است كه بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی كه دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریكه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.

1- چه عملیاتی در یك موسسه انجام گرفته است.

2- نتبجه این عملیات در یك سال مالی چه بوده است.

3- وضع مالی موسسه دریك تاریخ و زمان معین چگونه است.

4- تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی

بطوریكه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشكیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست.

دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر كل برای طبقه بندی استفاده میشود.

تعریف حسابداری برای شهردرایها كه جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها كلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امكان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن تركیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یك طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشكیل میدهد.

خصوصیات حسابداری شهرداری ها

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و كلیه خصوصیات قائل شده در كتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.

دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه كل كشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده  هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری كل) متمركز میگردد.

درصورتیكه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یك واحد مالی مجتمع در دفاتر منعكس خواهد شد.


درآمد و هزینه

درصورتیكه دراثر یك فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یك موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیكه در اثر یك فعالیت مالی كاهش در سرمایه موسسه پدید آید این كاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی كه بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود.

درصورتیكه در حسابداری شهرداریها بجای حساب سود وزیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» ویا «كسر» خالص استفاده میشود و در آمد شهرداری برای یك دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره درقالب این حساب محاسبه ومشخص میگردد، شهرداریها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی وفاقد سرمایه میباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصیص نیافته منعكس خواهدشد.

تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد

موسسات بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی اعم از دولتی ویا خصوصی از یك سو عرضه كننده كالا وارائه دهنده خدمت میباشند واز سوی دیگر خود مصرف كننده ونیازمند كالاهای تولیدی و خدمات سایر موسسات بازرگانی و خدماتی خواهد بود، این مبادلات ، خدمت به خدمت ویا كالا به كالا ویا  كالا به خدمت كه مبانی وبقای واحدهای اقتصادی جامعه را تشكیل میدهد همواره برای یك طرف معامله ایجاد هزینه و تعهد و برای طرف دیگر موجب كسب در آمد خواهد بود ، بدیهی است این در آمد و هزینه زمانی تحقق خواهد یافت كه خدمتی انجام شده باشد ویا كالا و اموالی بتصرف در آمده باشد

وبدین ترتیب اعمال مالكیت برای طرف مقابل قطعی و محرز گردد.

بنابر این ارسال برگ  سفارش خرید برای فروشندگان ویا دریافت پیش فاكتور و انعقاد قرار داد اجاره محل ، بخودی خود دین و یا حقی ایجاد نخواهند نمود مگر كالائی تصرف یا مالی به تملك ویا خدمتی برای سازمان انجام شده باشد.

ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها اصل تحقق هزینه وایجاد تعهد و مراحل پرداخت هزینه را چنین بیان میدارد،

پرداخت های شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:

الف) ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوبه ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق كه كارو خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.

ب) تشخیص مستند مبلغی كه باید به هریك از داینین پرداخت شود.

ج) صدور حواله دروجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته، لذا مراحل پرداخت در شهرداریها عبارتست: تشخیص ، تامین ، اعتبار ، تعهد ، تسجیل ، حواله ودر خواست وجه و بالاخره پرداخت میباشد كه ایجاد تعهد وتشخیص و صدور حواله در صلاحیت شهردار و یا كسانی است كه از طرف شهرداركتباً وبطور منجر اختیار لازم به آن ها تفویض میشود و مسئولیت تامین اعتبار وتسجیل با مسئولیت تضامنی شهردار و رئیس حسابداری میباشد و این تفویض اختیار در هر مرحله از طرف شهردار و مسئول امور مالی رافع مسئولیت قانونی آنان نخواهد بود ودر خواست وجه بمنظور پرداخت به ذینفع در حدود اعتبارات بنا به تقاضای رئیس حسابداری و تصویب شهردار صورت خواهد گرفت كه بموجب آن وجه مورد نیاز از حساب بانكی در آمد برداشت وجهت انجام هزینه های مربوطه بحساب بانكی هزینه واریز میگردد.

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

عنوان حسابداری تعهدی به روشی اطلاق میگردد كه بمحض ایجاد هزینه ویا تحقق درآمد فعالیت انجام شده درحسابهای مربوطه منظور وتحت سرفصل های ویژه خود در دفاتر مالی ثبت گردد، و در حسابداری بروش نقدی ثبت هزینه ها و در آمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت وپرداخت نقدی دردفاتر مالی درج و منعكس، میگردد وبدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد.

بموجب دستور العمل حسابداری شهرداریها كه در اجرای ماده 43 آئین نامه مالی شهرداریها مشتمل بر 8 فصل و 55 بند بتصویب وزارت كشور رسیده است از نقطه نظر مبانی ثبت های مالی روش حسابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود «بدین معنی كه درآمد ازجمع اقلام وصول شده تا  پایان سال مالی ونیز هزینه از جمع اقلام پرداخت شده تا پایان دوره عمل بودجه كه 15 اردیبهشت ماه سال بعد میباشد تشكیل میشود» واز طرفی مقرر میدارد «جمع اقلام در آمدهای وصول نشده تا پایان سال مالی نسبت به هر یك از منابع در آمد و هزینه های تحقق یافتة پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش ، وضع مالی سالانه كه همراه با تفریغ بودجه جهت رسیدگی و تصویب انجمن تسلیم می  گردد درج و صورتهای ریز اقلام مذكور ضمیمه گزارش فوق الذكر شود» كه بدین ترتیب درآمد و هزینه های تحقق یافته میبایست بصورت آماری نگهداری گردد و در موقع تقدیم بودجه ضمیمه گردد.

تشخیص حساب

در دفتر داری دوبل فعالیتهای مالی و عملیات پولی و همچنین عملیاتی كه دارای ، ارزش پولی میباشد، دوبار در دفاتر عمل میشود، یكبار بعنوان بدهكار ویكبار بعنوان بستانكار تشخیص دو عامل بدهكار و بستانكار ازیكدیگر مهمترین نكته در دفتر داری دوبل میباشد و در حقیقت پایه و اساس اصول حسابداری را تشكیل میدهد ، تشخیص صحیح این دو عامل از یكدیگر عملی نیست مگر با ممارست و دقت و توجه در ماهیت حسابها از لحاظ در آمد و هزینه دارائی بدهی و سرمایه، تشخیص عوامل دوگانه بدهكار و بستانكار به دو طریق صورت پذیر است.

طریقه اول- افزایش و كاهش حساب در اثریك فعالیت مالی

این روش زمانی اعمال میگردد كه حسابدار آگاهی كامل نسبت به ماهیت حسابها مورد عمل خود داشته باشد، لذا در این رابطه نخست صورتحسابهای مالی شامل صورت عملكرد و سود وزیان وترازنامه (بیلان ) را بمنظور شناخت انواع در آمدها و هزینه ها و دارائی و بدهی موسسه بدقت، مورد مطالعه وبررسی قرار خواهد داد وپس از كسب اطلاعات كافی از محتویات وطبقه بندی حسابها با استفاده از ضوابط 8 گانه زیر بدهكار و بستانكار حساب را تشخیص داده و در دفاتر مالی ثبت مینماید:

-         بدهكار میگردد حساب هزینه ها در اثر افزایش

-         بستانكار میگردد حساب هزینه ها در اثر كاهش

-         بستانكار میگردد حساب در آمدها در اثر كاهش

-         بدهكار میگردد حساب درآمدها در اثر كاهش

-         بدهكار میگردد  حساب دارائی ها در اثر افزایش

-         بستانكار میگردد حساب دارائی ها در اثر كاهش

-         بستانكار میگردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر افزایش

-         بدهكار میگردد حساب بدهی ها و سرمایه در اثر كاهش

درهر حال رابطه زیر كه به معادله حسابداری معروف است میبایست همواره برقرار باشد.

سرمایه+ بدهی ها=دارائی ها

انواع در آمدها و هزینه ها دریك موسسه دولتی و شهرداریها در سند بودجه مصوبه و در قالب وظایف وبرنامه ها وفعالیتها ومواد هزینه تعیین و مشخص گردیده  است و دارائی ها و بدهی ها شامل حساب صندوق و بانك - بدهكاران وبستانكاران – اسناد دریافتی و پرداختنی وام بلندمدت دریافتنی وپرداختنی- سرمایه گذاری در سایر موسسات – تنخواه گردان اوراق قرضه – سپرده و ودایع و بطور كلی سایر حسابهای دائمی تحت عناوین حساب حقیقی ودائمی و حسابهای اعتباری قابل تشخیص است در شهرداریها معادله حسابداری بشكل زیر برقرار میگردد:

مازاد + بدهی ها= دارائی ها

برای روشن شدن مطلب بذكر مثالی میپردازیم:

فرض شود مبلغ 45000 ریال بابت تعمیر اتومبیل شهرداری با تنطیم سند و صدور چك در وجه تعمیرگاه آزادی پرداخت شده باشد.

برای تشخیص دوعامل بدهكار و بستانكار:

-  ابتدا باید ماهیت حساب بانك و حساب تعمیر وسائط نقلیه در طبقات چهارگانه درآمد – هزینه – دارائی – بدهی- مورد شناسائی قرار گیرد.

سپس باید دید در اثر این فعالیت مالی حساب بانك كه یك حساب دارائی میباشد و حساب تعمیر وسائط نقلیه كه هزینه تلقی میگردد، كاهش داشته ویا افزایش اینك با شناخت از ماهیت حسابها و باتوجه به افزایش و كاهش كه بوجود آمده است خواهیم گفت:

بستانكار میگردد حساب بانك در اثر كاهش و بدهكار میگردد حساب هزینه تعمیر وسائط نقلیه در اثر افزایش.

طریقه دوم- منتفع شدن حسابی بوسیله حساب دیگر در اثر یك فعالیت مالی

-         بدهكار میكنم حساب گیرنده انتفاع را

-         بستانكار میكنم حساب دهنده انتفاع را

درتشخیص حساب بدهكار و بستانكار بطرق فوق باید همواره دو ضابطه 1 و 2 مورد توجه قرار گیرد . با كمی دقت و با تعبیری ملاحظه خواهد شد كه كلمات (بدهكار) و (بستانكار) د راصطلاح حسابداری چیزی جز آنچه در اصطلاح عادی متداول است نخواهد بود، در اصطلاح معمولی بدهكار به شخص و یا موسسه ای گفته میشود كه پول یا جنسی یا انتفاعی را بطور نسیه خریداری كرده باشد(گیرنده انتفاع ) و در آینده ملزم به پرداخت وجه آن باشد و بستانكار (دهنده انتفاع) به كسی ویا موسسه ای اطلاق میشود كه همان پول و یا جنس ویا انتفاع را بطور نسیه فروخته باشد.

در اصطلاح حسابداری هر(حسابی) كه انتفاعی بدهد بستانكارش میكنیم و هر (حسابی) كه این انتفاع را بگیرد بدهكارشان خواهیم كرد، اعم از اینكه این انتفاع نقدی و یا غیر نقدی باشد، فرض میكنیم آقای سعیدی كارمند شهرداری مبلغ 2000 ریال بعنوان مساعده حقوق از صندوق شهرداری دریافت مینماید. دراین صورت در اصطلاح عادی آقای سعیدی 2000 ریال بصندوق شهرداری بدهكار و صندوق شهرداری 2000 ریال از آقای سعیدی كارمند بستانكار است، اما از  نظر حسابداری ( حساب ) آقای سعیدی 2000 ریال بدهكار (گیرنده انتفاع) و (حساب) صندوق شهرداری 2000 ریال بستانكار( دهنده انتفاع) میگردد، عكس قضیه نیز صادق است، بدین ترتیب وقتیكه مبلغ فوق بوسیله آقای سعیدی بصندوق شهرداری مستردگردد حساب صندوق ( گیرنده انتفاع) بمبلغ 2000 ریال بدهكار و حساب آقای سعیدی (دهنده انتفاع) بمبلغ 2000 ریال بستانكار میگردد.

بطور خلاصه در دفترداری هر حساب ممكن است بر اثر یك معامله بدهكار شود و بر اثریك معامله دیگر بستانكار مثلاً اگر پولی دریافت كنیم  حساب پول نقد (حساب صندوق)‌بدهكار میشود و هر وقت پولی پرداخت گردد حساب صندوق را بستانكار مینمایند.

بنابراین با دریافت پول موجودی صندوق ما افزایش مییابد و با پرداخت پول موجودی صندوق كم میشود ، این دومعامله را ممكن بود با جمع و تفریق نشان دهیم ولی در دفترداری، بجای جمع وتفریق، این دو عمل را در دو طرف حسابی كه بشكل تی است نشان می دهند یك طرف این حساب را (طرف بدهكار) و طرف دیگر را (طرف بستانكار) مینامند.

در بین حسابداران اینطور معمول است كه طرف راست حساب «بدهكار» و طرف چپ را «بستاكار» قرار میدهند، ولی در كشورهای دیگر عكس این ترتیب متداول است.

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

برچسب ها : خصوصیات حسابداری شهرداری ها , بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها , تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد , طرز تنظیم سند حسابداری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر